Our Family History

Schepenbrieven van Dilbeek folio 278 verso en 279, de dato 10-04-1545

Ambrosius Crabbe sone wijlen Joes Crabbe @ Geertruydt Heymans dochter wijlen Reynier Heymans zijn wettige huysvrouw tot behoef van Henric Van de Perre (uitgeschrapt sone Antonius Van de Perre) en Martijne Heymans zijnder wettigen huysvrouwe een rente van 11 stuyvers sjiaers, bepand op een dachwant lants dat nu een hofstad es gelegen inde prochie van dielbeke ter plaetssen geheeten ten overbosch, te voldoen opten negensten dach der maent van Januario vallende ende te betaelene te quiten den penninck achthien


« page 1 2 page »
 Enter Page # 

Document

Owner of original Schepengriffies Brussel
File name schepenbank/001/DSCN2585.jpg
File Size 1116.14 KB
Media ID 654
Dimensions 1944 x 2592
Folio version v12.0.0.17 (7 Apr 2019)
Linked to Ambrosius Crabbe; Geertrui Heymans; Reynier Heymans; Martijne Heymans; Hendrick Van De Perre; Joannes Crabbe
Back to top   page »