Our Family History

Schepenbrieven van Dilbeek Folio 143 dd 09.01.1522

Henricus De Muer soon wijlen Peeters muers en Kathlijn Steps sijn huysvrouwe gelooft te geven jaarlijks en erfelijk Reynier geheten Heymans soon Jans Heymans etc


« page 1 2 page »
 Enter Page # 

Document

Owner of original Schepengriffies Brussel
File name schepenbank/003/DSCN2934.jpg
File Size 1131.73 KB
Media ID 656
Dimensions 1944 x 2592
Folio version v12.0.0.17 (7 Apr 2019)
Linked to Reynier Heymans
Back to top   page »