Our Family History

Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 19.06.1552

Verkoop van 1/6 van een 1 dagwand par... geleeg met grond, huis en boomgaard te Vlezenbeek aan de kerkstraete door Martyne Heymans x Henrick Van den Perre dochter wijlen Reynier Heymans uit zijn eerste huwelijk met wijlen Elsen Huijghs aan haar "volle" broer (bruedere van vadere ende moedere der voirseide Martyne) Reynier Heymans. Deze laatste koopt voor zichzelf en voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Marien Mostincx. De kinderen uit het eerste huwelijk komen slechts in bezit van deze aankoop na zijn overlijden en dan moeten ze aan zijn Willemyne sBroeyers, zijn tweede vrouw, een jaarlijkse rente betalen (met mogelijkheid om een afkoopsom te betalen).


Document

Owner of original Schepengriffies Brussel
File name schepenbank/007/DSC01745.jpg
File Size 503.51 KB
Media ID 660
Dimensions 893 x 1261
Folio version v12.0.0.17 (7 Apr 2019)
Linked to Reynier Heymans; Elsen Huyghe; Martijne Heymans; Hendrick Van De Perre; Reynier Heymans; Maria Mostinck; Willemijne De Broyer
Back to top