Our Family History

Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35

Folio 34v Joos Van Stalle bij coope van Jan Weeck @ Maria Heymans zijn huijsvrouwe en al noch te vooren Reinier Heymans van 1 1/2 dagwant beempts ten stadt geheeten ten quade wege, gelegen in de parochie van Vlesenbeke aen Laerbroeck , den heerwech van Brussele te Lennicke en de goederen der erfgenamen Adriaen Van Rechem, metten enen zeijde aan dlaerbroeckvelt ende metten andere zeijnde aen de goede Jans Borremans daer de beke tusschen beijde loopt tjaers anno 1561 sep 17. De voorschrevenen Joos Van Stalle heeft aan Meester Robbrecht Hermans betaalt 34 jaren van den cheijns verschreven kermisse anno 1604 Folio 35 Reynier Heymans en Jan Elsocht de Jonge over Wielman op 34 van de helft van een stuk lants groot 7 vierendelen gelegen in de voorgenoemde parochie van Vlesenbeke opt Laerbroeckvelt , de goede Gielis Daneels geheten Van Berghe @ de goede Reynier Hollants al met den enen eijnde aan de goede Jans Offhuijs tjaers. De voorgeshreven Reynier Heymans Jan Elsocht en daer naer Peter Borreman hebben aan Mr Robbrecht Hermans betaalt de jaeren van dezen cheijns verschreven kermisse 1571, 72, 73, 74, 75, 76, 77, en 1578


Document

Owner of original Staatsdomein Gaasbeek
File name Cijns/006/Da10-34-35.jpg
File Size 2758.33 KB
Media ID 665
Dimensions 2592 x 1944
Folio version v13.0.0.22 (28 Mar 2021)
Linked to Reynier Heymans; Maria Heymans; Joannes Weeck; Pieter Borremans
Back to top