Our Family History

Register der hoofdbank van St Pieters Leeuwe de anno 1579 tot 1591 inclus Folio 134v-135 dd 04.07.1583

Reynier Heymans zoone wijlen Reynier Heymans in den naeme van hem zelven ende oock inden naeme ende van weghen Margriete Van Leeuwe zijnder moeder dyen aende nabescreven goeden competeerde tocht heeft opgedragen tot behoeff van Nicolaes de Ronghe zoene wijlen Jacobs de Ronghe inde naeme en tot behoeff van hem selven ende oyck inde naeme en tot behoeff van Maria Van Diest zijne wettige huysvrouwe te wetene een dachwant lants inde prochie van Vlesenbeek opte tobbekensvelt ende noch zeven vierendelen lants inde voorsc prochie opt velt geheten dobbekensvelt


« page 1 2 page »
 Enter Page # 

Document

Owner of original Schepengriffies Brussel
File name schepenbank/011/IMG_5052.jpg
File Size 2713.19 KB
Media ID 667
Dimensions 4352 x 3264
Folio version v12.0.0.17 (7 Apr 2019)
Linked to Reynier Heymans; Reynier Heymans; Margriet Van Leeuwe
Back to top   page »