Our Family History

Maria Heymans

Female - Bef 1624


Personal Information    |    Media    |    All    |    PDF

 • Name Maria Heymans 
  Gender Female 
  Died Bef 1624 
  Siblings 4 siblings 
  Patriarch & Matriarch
  Jan Heymans,   b. Abt 1450,   d. Bef 1517  (Age 66 years)  (Great Grandfather) 
  Joanna Van Nederhem  (Grandmother) 
  Person ID I24456  De Bisschop
  Last Modified 6 Feb 2021 

  Father Reynier Heymans,   b. Abt 1505,   d. Bef 1579  (Age 73 years)
  Other partners Willemijne De Broyer  
  Mother Maria Mostinck,   b. Abt 1505,   d. Bef 1552  (Age 46 years) 
  Family ID F6918  Group Sheet  |  Family Chart

  Husband Joannes Weeck,   d. Aft 1602 
  Married
  • Goedenissen 1579-1591 Leeuw St Pierre G.S.B. 4634
   285 - 9.5.1586- Peeter HEYMANS, prêtre, curé de GOOICK; item Louis, Pauwel & Marie HEYMANS, frères & soeur, kk. Reyniers* x Marie MOSTINCK+ (Marie x Jan WEECK) -&- Ie même Jan TRABOULETH. La moitié & Ie tocht (appartenant è Joos de LEENHEER) de 1 dw. a VLEZENBEKE, BREETVELT.

   Goedenissen 1579-1591 Leeuw St Pierre G.S.B. 4634
   324. - 19.9.1586- Mertten WEECK (z. Lambrechts+ x Margriete CROCAERTS+) -&- Jan WEECK (z. Jans) x Marie HEYMANS. l dw. opt velt geh. d'OUDE SMISSE, & autres pièces a VLEZENBEKE.

   Goedenissen 1579-1591 Leeuw St Pierre G.S.B. 4634
   344. - 3.3.1583- Gielis STERCK z. Mertins -&- Jan WEECK x Marie HEYMANS. Sa part en 2 pièces, l'une è L.S.P., l'autre è LENNICK.

   Cijnsboek SPL
   Joos Van Stalle bij coope van Jan Weeck ende Marie
   Heymans zijn huysvrouwe ende als noch te voeren Reijnier Heymans van een dachwant beempts ter stadt geheten te Quaede Wege, gelegen in de prochie van Vlesenbeke aen Laerbroeck, den heerwech van Bruesele te Lennecke waert gaen(de) exv , ende de goeden der erffghenaemen Adriaen Van Rechem ex al, metten eenen eynde aen dLaerbroeck velt ende metten anderen eijnde aende goeden Jans Borremans daer de beke tusschen beyde loopt t siaers anno xvC Lxj (1561) sex° 17° --- iij den Loevens

   de voirscreven Joos Van Stalle, heeft aen meester Robbrecht Hermans betaelt xxxiiij jaeren van des(e) cheyns, dlest daeroff verschenen kersmisse anno xvj C iiij (1604) inclus

   Schepenbank van Sint Pieters Leeuw folio 377v dd 20/7/1621
   Michiel Volckaert ende met Margriete Weecx zijne huysvrouwe en dochter wijlen Janne Weecx daar moeder af was Maria Heymans tot behoef van Gielis Heymans ende van Jacomijne Heymans zijne huysvrouwe te weten een stuk lands gelegen in de parochie van Sinte Peeters Leeuwe op Gaspeldoorenvelt
  Children 
  +1. Margareta Weeck
   2. Jacoba Weeck
  Last Modified 6 Feb 2021 
  Family ID F6952  Group Sheet  |  Family Chart

 • Cijnsboeken
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Nu Jan Van Overstraeten, nu Aert de Vleminck, nu Gillis de Vleminck bij coope, nu Cathelijne Asselijns wed Gillis De Vleminck bij coope Joos Van Stalle over Jan Weeck, Jan sone, daar moeder aff was Marie Heymans, over Reynier Heymans van een dagwandt bempdts ter Stasdt geheten ten quaden wege gelegen in de voors prochie van Vlesenbeke aant laerbroeck dd 30.01.1598
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
  Folio 34v
  Joos Van Stalle bij coope van Jan Weeck @ Maria Heymans zijn huijsvrouwe en al noch te vooren Reinier Heymans van 1 1/2 dagwant beempts ten stadt geheeten ten quade wege, gelegen in de parochie van Vlesenbeke aen Laerbroeck , den heerwech van Brussele te Lennicke en de goederen der erfgenamen Adriaen Van Rechem, metten enen zeijde aan dlaerbroeckvelt ende metten andere zeijnde aen de goede Jans Borremans daer de beke tusschen beijde loopt tjaers anno 1561 sep 17. De voorschrevenen Joos Van Stalle heeft aan Meester Robbrecht Hermans betaalt 34 jaren van den cheijns verschreven kermisse anno 1604

  Folio 35
  Reynier Heymans en Jan Elsocht de Jonge over Wielman op 34 van de helft van een stuk lants groot 7 vierendelen gelegen in de voorgenoemde parochie van Vlesenbeke opt Laerbroeckvelt , de goede Gielis Daneels geheten Van Berghe @ de goede Reynier Hollants al met den enen eijnde aan de goede Jans Offhuijs tjaers. De voorgeshreven Reynier Heymans Jan Elsocht en daer naer Peter Borreman hebben aan Mr Robbrecht Hermans betaalt de jaeren van dezen cheijns verschreven kermisse 1571, 72, 73, 74, 75, 76, 77, en 1578