Our Family History

Joannes Weeck

Male - Aft 1602


Personal Information    |    Media    |    All    |    PDF

 • Name Joannes Weeck 
  Gender Male 
  Died Aft 1602 
  Patriarch & Matriarch
  Joannes Weeck   (Father) 
  Margareta Crockaert  (Mother) 
  Person ID I24550  De Bisschop
  Last Modified 6 Feb 2021 

  Father Joannes Weeck 
  Mother Margareta Crockaert 
  Family ID F7469  Group Sheet  |  Family Chart

  Wife Maria Heymans,   d. Bef 1624 
  Married
  • Goedenissen 1579-1591 Leeuw St Pierre G.S.B. 4634
   285 - 9.5.1586- Peeter HEYMANS, prêtre, curé de GOOICK; item Louis, Pauwel & Marie HEYMANS, frères & soeur, kk. Reyniers* x Marie MOSTINCK+ (Marie x Jan WEECK) -&- Ie même Jan TRABOULETH. La moitié & Ie tocht (appartenant è Joos de LEENHEER) de 1 dw. a VLEZENBEKE, BREETVELT.

   Goedenissen 1579-1591 Leeuw St Pierre G.S.B. 4634
   324. - 19.9.1586- Mertten WEECK (z. Lambrechts+ x Margriete CROCAERTS+) -&- Jan WEECK (z. Jans) x Marie HEYMANS. l dw. opt velt geh. d'OUDE SMISSE, & autres pièces a VLEZENBEKE.

   Goedenissen 1579-1591 Leeuw St Pierre G.S.B. 4634
   344. - 3.3.1583- Gielis STERCK z. Mertins -&- Jan WEECK x Marie HEYMANS. Sa part en 2 pièces, l'une è L.S.P., l'autre è LENNICK.

   Cijnsboek SPL
   Joos Van Stalle bij coope van Jan Weeck ende Marie
   Heymans zijn huysvrouwe ende als noch te voeren Reijnier Heymans van een dachwant beempts ter stadt geheten te Quaede Wege, gelegen in de prochie van Vlesenbeke aen Laerbroeck, den heerwech van Bruesele te Lennecke waert gaen(de) exv , ende de goeden der erffghenaemen Adriaen Van Rechem ex al, metten eenen eynde aen dLaerbroeck velt ende metten anderen eijnde aende goeden Jans Borremans daer de beke tusschen beyde loopt t siaers anno xvC Lxj (1561) sex° 17° --- iij den Loevens

   de voirscreven Joos Van Stalle, heeft aen meester Robbrecht Hermans betaelt xxxiiij jaeren van des(e) cheyns, dlest daeroff verschenen kersmisse anno xvj C iiij (1604) inclus

   Schepenbank van Sint Pieters Leeuw folio 377v dd 20/7/1621
   Michiel Volckaert ende met Margriete Weecx zijne huysvrouwe en dochter wijlen Janne Weecx daar moeder af was Maria Heymans tot behoef van Gielis Heymans ende van Jacomijne Heymans zijne huysvrouwe te weten een stuk lands gelegen in de parochie van Sinte Peeters Leeuwe op Gaspeldoorenvelt
  Children 
  +1. Margareta Weeck
   2. Jacoba Weeck
  Last Modified 6 Feb 2021 
  Family ID F6952  Group Sheet  |  Family Chart

 • Cijnsboeken
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Francois Haselere, Michiel Volckaert, Jan Weeck Jans sone bij coope over Jouffr Barbele Vander Straeten, van een gelegen met gronde metten huise daarop staende lochtene ende bogaerde daar aan gelegen, ende allen sijne toebehoorten groot een bundere dd 27.11.1591
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Folio 628v: nu Christoffel Speeckaert de weduwe Willem Speeckaert over Jan Weecke vaneen half bunderlands gelegen inde zd prochie van Vlesenbeke opt Laerbroeckveldt
  Folio 629: Nu Jan Pottiers bij coope, Guilliam Speeckaert, deselfde wed William Speeckaert over Jan Weecke van anderhalf dagwant landts gelegen in de voost prochie van Vlesenbeke opd Assenbeke veldt
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Nu Jan Van Overstraeten, nu Aert de Vleminck, nu Gillis de Vleminck bij coope, nu Cathelijne Asselijns wed Gillis De Vleminck bij coope Joos Van Stalle over Jan Weeck, Jan sone, daar moeder aff was Marie Heymans, over Reynier Heymans van een dagwandt bempdts ter Stasdt geheten ten quaden wege gelegen in de voors prochie van Vlesenbeke aant laerbroeck dd 30.01.1598
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
  Folio 34v
  Joos Van Stalle bij coope van Jan Weeck @ Maria Heymans zijn huijsvrouwe en al noch te vooren Reinier Heymans van 1 1/2 dagwant beempts ten stadt geheeten ten quade wege, gelegen in de parochie van Vlesenbeke aen Laerbroeck , den heerwech van Brussele te Lennicke en de goederen der erfgenamen Adriaen Van Rechem, metten enen zeijde aan dlaerbroeckvelt ende metten andere zeijnde aen de goede Jans Borremans daer de beke tusschen beijde loopt tjaers anno 1561 sep 17. De voorschrevenen Joos Van Stalle heeft aan Meester Robbrecht Hermans betaalt 34 jaren van den cheijns verschreven kermisse anno 1604

  Folio 35
  Reynier Heymans en Jan Elsocht de Jonge over Wielman op 34 van de helft van een stuk lants groot 7 vierendelen gelegen in de voorgenoemde parochie van Vlesenbeke opt Laerbroeckvelt , de goede Gielis Daneels geheten Van Berghe @ de goede Reynier Hollants al met den enen eijnde aan de goede Jans Offhuijs tjaers. De voorgeshreven Reynier Heymans Jan Elsocht en daer naer Peter Borreman hebben aan Mr Robbrecht Hermans betaalt de jaeren van dezen cheijns verschreven kermisse 1571, 72, 73, 74, 75, 76, 77, en 1578
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 26v
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 26v
  Jan Weeck tegen Willem Van Malder van 3 1/2 dagwant lants gelegen in 3 stukken deen dagwant gelegen bij den drinckelink teghen over katharina van zelleke bosselken metten andere aan therenstraete en met de andere zijde aan de goeden des hoeffen van Gaspeldooren dande stuck oick groot een dagwant gelegen over dander zijde van de voirschreven bosschelken met enen zijden aan den opstal van den hove van zellick met anderen zijde den goeden des kerke van Leeuwe ende metten 4de zijde aan de goeden des huysarmen van Leeuwe tderde stuck groot anderhalf dagwant gelegen op het velt geheten den keyberg aen heerweg aldaar metten twee zijden aan de goeden des kerke van Leeuwe onder h hermans tjaers De voorgeschrevenen Jan Weeck heeft aan mr Robbrecht hermans betaalt 15 jaeren van dezen scheyns kermisse 1602